Wie zijn we?

Persbericht mei 2016

Met ingang van 1 februari 2016 heeft Thuiszorg Samen Verder de exploitatie van het voormalig Missiehuis, Vlierdenseweg 109A, 5753 AC  Deurne, overgenomen.
Voor informatie of voor het maken van een afspraak:  0493 354741.
Zorghuisdeurne Facilitair (failliet in december) en Zorghuisdeurne Zorg BV (failliet in januari), exploitanten van het gebouw Vlierdenseweg 109A, het zgn. kleine of nieuwe Missiehuis en van het pand Vlierdenseweg 109, voorheen Conferentiehotel Willibrordhaeghe, zijn resp. in december 2015 en in januari 2016 failliet verklaard.

Stichting Willibrord zoekt nu naar een goede bestemming voor het hoofdgebouw aan Vlierdenseweg 109.

Algemeen

Opgericht d.d. 16 december 1998 te Deurne door pater F.J.E.M. Heinemans svd, rector van het toenmalig Missiehuis St. Willibrord, Vlierdenseweg 109, Deurne.
Het bestuur van Stichting Willibrord bestaat uit:

Bestuur:
A.J.A.M  Bos: voorzitter
F.J.L. Maas:
penningmeester
P. Jac. Van Dijk:  svd lid